Martin Pedersens Mindelegat støtter:

  1. En afgrænset del af legatstifterens familie
  2. Naturbevaring og naturformidling i Danmark
  3. Handelsskolestuderendes studieophold i udlandet

De senere år er der i gennemsnit uddelt omkring 550.000 kr. årligt med nogenlunde lige store beløb til hvert af de tre formål, dvs. omkring 185.000 kr. til hvert formål. Men det kan svinge meget fra år til år, hvor stort et beløb, der er til uddeling. De hidtidige tal kan derfor ikke tages som udryk for, hvor meget der i fremtiden vil være til uddeling.

Bestyrelsen afgør konkret, hvor mange legatportioner, der skal uddeles, og hvor store de enkelte legatportioner skal være.

HANDELSANSØGERE
Skemaet er kun åbent i februar hvert år.

NATURANSØGERE
Gå til ansøgningsskema

FAMILIEANSØGERE
Gå til ansøgningsskema