Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen, giver Fonden støtte til:

  • Sociale formål
  • Sygdomsbekæmpelse
  • Kulturelle formål
  • Miljø, natur og bygningsbevarelse
  • Studierejser
  • Undervisning
  • Forskning
  • Kirkelige og religiøse formål
  • Udlån af musikinstrumenter (strygeinstrumenter og flygler)

De seneste år er der årligt bevilget mellem 150 og godt 200 millioner kroner i støtte.