Betingelser

Det er en betingelse for at komme i betragtning, at ansøgeren er direkte efterkommer af en af de følgende slægtninge til legatstifteren, Martin Pedersen:

 • Legatstifterens datter, fru Ulla Rudén
 • Legatstifterens søsterdatter, fru Anne Marie Petersen
 • Legatstifterens brodersøn, civilingeniør John Dennak
 • Legatstifterens broderdatter, fru Else Troyan
 • Legatstifterens steddatter, fru Birthe Järnefelt
 • Legatstifterens steddatter, fru Annelise Sundberg
 • Legatstifterens hustrus søn, regissør Jørgen Krogh.

Procedure

Familieansøgere skal bruge det elektroniske ansøgningsskema. Se ansøgningsskema her. Ansøgningsfristen er 1. april. Bestyrelsen holder normalt møde i maj, hvor der bliver taget stilling til de ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb. I maj/juni får alle ansøgere besked, om de har fået et legat, og kort tid efter bliver legatbeløbet overført til den konto, ansøgeren har oplyst. Bestyrelsen indberetter desuden legatportioner til personer, der er skattepligtige til Danmark, til SKAT.

Hvad lægger bestyrelsen vægt på?

Ud fra en samlet, konkret vurdering af årets familieansøgninger og det beløb, der er til rådighed til familielegater, beslutter bestyrelsen, hvem der skal have en legatportion, hvor mange legatportioner, der skal uddeles, og hvor stor hver enkelt legatportion skal være. Ved vurderingen lægger bestyrelsen vægt på:

 • Det samlede beløb, der er til rådighed til familieformål
 • Antallet af kvalificerede familieansøgninger
 • Det formål, der søges støtte til
 • Pris på/budget for det formål, der søges støtte til
 • Eventuelle særlige økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige forhold hos ansøgeren
 • Ansøgerens begrundelse for ansøgningen
 • Ansøgerens familiemæssige tilknytning til Martin Pedersen.

Klagemulighed

Man kan ikke klage over bestyrelsens beslutning.

SKAT

Efter danske regler er legatportioner skattepligtige. Derfor indberetter legatbestyrelsen legatportioner til personer, der er skattepligtige til Danmark, til SKAT.

Ansøgningsskema

GÅ TIL ANSØGNINGSSKEMA