Dataansvarlig
Martin Pedersens Mindelegat (herefter kaldet Fonden)
v/Henrik Simonsen
Nørreløkke 4
6200 Aabenraa
Tlf. +45 23 67  68 89
fonde@msoutlook.dk
www.martinpedersensmindelegat.dk
CVR-nr. 35 45 71 19

Formål
Formålet med at behandle personoplysninger er:

 • Legatansøgere: Behandling af legatansøgninger, udbetaling af legatportioner, overholdelse af gældende regler
 • Bestyrelsesmedlemmer: Kommunikation, behandling af legatansøgninger, administration, udbetaling af bestyrelseshonorar, overholdelse af gældende regler
 • Mindelegatets indstillingsgruppe: Kommunikation, behandling af legatansøgninger, overholdelse af gældende regler.

Kategorier af registrerede og kategorier af personoplysninger

 • Legatansøgere: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, kontonummer, økonomiske oplysninger og familiemæssige relationer. Følsomme personoplysninger: CPR-nummer, karakterblad, sociale oplysninger og helbredsoplysninger.
 • Bestyrelsesmedlemmer: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger og kontonummer. Følsomme personoplysninger: CPR-nummer.
 • Indstillingsgruppe: Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger. Følsomme personoplysninger: Ingen.

Modtagere af personoplysninger

 • Legatansøgere: Handelsskoleelevens handelsskole, indstillingsgruppen, Fondens IT-ansvarlige for hjemmesiden, Fondens IT- og serveransvarlige, pengeinstitut, Fondens revisor, SKAT og Civilstyrelsen.
 • Bestyrelsesmedlemmer: Pengeinstitut, Fondens revisor og eksterne IT-leverandører, SKAT og Civilstyrelsen.
 • Indstillingsgruppe: Fondens IT- og serveransvarlige, Fondens revisor og Civilstyrelsen.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Ingen.

Sletning af personoplysninger

 • Legatmodtagere og bestyrelsesmedlemmer: Når de ikke mere skal bruges og senest efter 5 år fra udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører.
 • Legatansøgere, der får afslag og indstillingsgruppe: Når de ikke mere skal bruges og senest efter 3 år fra udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører.
 • Fondens originale protokol i papirform: Indeholder de ovennævnte personoplysninger og følsomme personoplysninger om legatmodtagere, bestyrelsesmedlemmer og indstillingsgruppe: Opbevares uden tidsbegrænsning.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Fonden behandler persondata sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR, og har herunder truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Aabenraa, den 25. juni 2019

Maria Rudén                             Leif Lauridsen                           Henrik Simonsen