Martin Pedersens Mindelegat støtter efter vedtægtens § 5a, b og c:

  1. En afgrænset del af legatstifterens familie
  2. Naturbevaring og naturformidling i Danmark
  3. Handelsskolestuderendes studieophold i udlandet

Se vedtægtens § 5 a, b og c her.

Se nærmere om støttemuligheder til de tre formål her.