Betingelser

Støtte gives til projekter, hvis hovedformål er naturbevaring eller naturformidling i Danmark. Legatet støtter ikke projekter, hvor hovedformålet er pædagogisk eller uddannelsesmæssigt. Legatet støtter ikke projekter i udlandet.

Procedure

Naturansøgere skal bruge det elektroniske ansøgningsskema. Se ansøgningsskema her. Ansøgningsfristen er 1. april. Bestyrelsen holder normalt møde i maj, hvor der bliver taget stilling til de ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb. I maj/juni får alle ansøgere besked, om de har fået et legat, og kort tid efter bliver legatbeløbet overført til den konto, ansøgeren har oplyst. Bestyrelsen indberetter desuden legatportioner til SKAT.

Hvad lægger bestyrelsen vægt på?

Ud fra en samlet, konkret vurdering af årets naturansøgninger og det beløb, der er til rådighed til naturlegater, beslutter bestyrelsen, hvem der skal have en legatportion, hvor mange legatportioner, der skal uddeles, og hvor stor hver enkelt legatportion skal være. Ved vurderingen lægger bestyrelsen vægt på:

  • Det samlede beløb, der er til rådighed til naturformål
  • Antallet af kvalificerede naturansøgninger
  • Det formål, der søges støtte til
  • Pris på/budget for det formål, der søges støtte til
  • Ansøgerens begrundelse for ansøgningen.

Klagemulighed

Man kan ikke klage over bestyrelsens beslutning.

SKAT

Efter danske regler er legatportioner skattepligtige. Derfor indberetter legatbestyrelsen legatportioner til SKAT.

Ansøgningsskema

UDFYLD ANSØGNINGSSKEMA HER