Martin Pedersen blev født i Esbjerg den i 16. januar 1883 og døde i Lugano, Schweiz, den 7. november 1968.

Efter afsluttet skolegang kom han tidligt i lære hos handelsmænd i Esbjerg og blev senere bestyrer af Trifoliums afdeling i Haslev, hvorfra han i 1910 kom ind i margarineindustrien.

I 1925 blev han kaldt til Sverige og blev administrerende direktør for Agra Margarinefabrik i Stockholm. Han havde også interesser i flere fabrikker i Norge, Finland og Danmark og var bestyrelsesmedlem i Unilever og mange andre levnedsmiddelvirksomheder.

Martin Pedersen var i sine virksomme år bosat i Sverige, men han glemte aldrig Danmark og i særdeleshed ikke Esbjerg, som stod hans hjerte nærmest.

Under krigen ydede han en stor indsats for Danmark, Finland og Norge. For sin beundringsværdige indsats blev han belønnet. Han blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen, Finlands Løves Orden, Kong Christian X’s Frihedsmedalje samt den svenske Vasaorden.

Martin Pedersen giftede sig i 1936 med Hanne Dannevang fra København, med hvem han fik en datter, Ulla Rudén, som sad i Mindelegatets bestyrelse fra dets ikrafttrædelse i 1970 til sin død i 2000. I bestyrelse blev hun efterfulgt af sin mand, Alf Rudén. Efter hans død er det nu deres datter Maria Rudén, som sidder i bestyrelsen.

Martin Pedersen blev en stor mand, men glemte aldrig den tid, da han selv måtte kæmpe sig frem. Derfor bestemte han sig for at skænke en del at sin formue til et legat, som skulle hjælpe unge mennesker med deres handelsuddannelse. På grund af sin tilknytning til Esbjerg bestemte han, at Esbjerg Handelsskole – nu Rybners – skulle have en fortrinsstilling. Ydermere var han en stor naturelsker og dyreven, hvilket også afspejles i testamentets bestemmelser om dette legat.

Martin Pedersens særlige forhold til Esbjerg kom også til udtryk ved, at han skænkede et større beløb til Esbjerg Kommune til en kunstnerisk udsmykning. Under Esbjerg Kommunes forvaltning af beløbet voksede det yderligere. Kommunen besluttede, at beløbet skulle gives som hjælp til at anskaffe Svend Wiig Hansens ikoniske skulptur Mennesket ved Havet. Skulpturen blev indviet i 1995 i anledning af Esbjerg Kommunes 100 års jubilæum i 1994.

Sine sidste leveår tilbragte Martin Pedersen at helbredsmæssige årsager i Lugano. Han havde allerede tidligt bestemt, at han ville begraves i Gurre i Nordsjælland, for som han sagde:” Jeg vil hvile i Danmark, men kunne se over til Sverige.”