Skoleoplysninger

Indtast kun din aktuelle karakter. Har du yderligere bemærkninger, indtast dem under "eventuelt yderligere oplysninger"


Det udlandsophold du søger støtte til
Uddannelsesinstitutionen/praktikstedet

Dine økonomiske forhold

Noter gerne svar (ja/nej)


Eventuelt